Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 16 листопада 2021 року № 805-р затверджено  "Положення про департамент охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації".

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації регламентується Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров'я, Законом України від 19 листопада 1992 року та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положенням про департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 16 листопада 2021 року № 805-р.

Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров’я Кіровоградської області;

2) управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;

3) прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я на території Кіровоградської області та нормативне забезпечення населення медико- санітарною допомогою;

4) здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;

5) організація роботи органів медико-соціальпої експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

6) забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, виконання нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.