Доступ до публічної інформації

 
   Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів    державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інфор- мації в допоміжних органах, створених Президентом України».

Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Президент України поставив завдання забезпечити доступ громадян до публічної інформації відповідно до вимог цього закону.

 

Надання публічної інформації Кіровоградською обласною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Порядок складання, подання запитів на отримання публічної інформації в департаменті охорони здоров'я Кіровоградської ОДА

Порядок складання, подання запитів на отримання публічної інформації розроблено відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року № 2939-VI (далі - Закон) та на виконання Указу Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України" від 5 травня 2011 року № 548/2011 з метою забезпечення єдиних організаційних підходів при складанні письмових запитів, спрощення процедури їх оформлення, а також забезпечення якісного виконання запиту на публічну інформацію .

Згідно із Законом публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

Запити на отримання публічної інформації можуть бути індивідуальними або колективними, подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запит на отримання публічної інформації має містити:

ім'я та прізвище (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати, або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

підпис і дату у разі подання запиту у письмовій формі.

 

Для оформлення запиту на отримання публічної інформації можна звертатися: усно за телефоном 22-39-39;електронною поштою за адресою:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції" внесені зміни до статті 5 Закону України "Про звернення громадян", зокрема "Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
    У електронному зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, дата, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги, електронна поштова адреса, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису не вимагається.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді закачати можно за цим посиланням .

         Відповідно до статті 20 Закону відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1. Відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2. Відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3. Ненадання відповіді на запит на інформацію;

4. Надання недостовірної або неповної інформації;

5. Несвоєчасне надання інформації;

6. Невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 України "Про доступ до публічної інформації";

7. Інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили чинні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.