Паспорти бюджетних програм на 2017 рік за КПКВК місцевого бюджету1411120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів  акредитації»;
1411150 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти»;
1412010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
1412030 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;
1412060 «Санаторне лікування хворих на туберкульоз»;
1412090 «Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
1412100 «Створення банків крові та її компонентів»;
1412110 «Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню»;
1412130 «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню»;
1412140 «Надання стоматологічної допомоги населенню»;
1412170 «Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я»;
1412190 «Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)»;
1412220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я»;
1414060 «Бібліотеки»
1418600 «Інші видатки»