Річні плани закупівель

       Річні плани закупівель  департаменту охорони здоров"я Кіровоградської ОДА 

  1. Загальна інформація щодо стану виконання бюджетної програми «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (КПКВК 2301400)

  2. Інформація щодо потреби, стану забезпечення, наявних залишків лікарських засобів та медичних виробів, їх вартості , що закуповуються за бюджетні кошти та з інших джерел, не заборонених законом,в розрізі закладів охорони здоров’я що підпорядковані департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з урахуванням розподілу за  програмами і централізованими заходами. (відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від  02 червня 2016 року № 509 " Про здійснення заходів з контролю використання лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні кошти ")

  3. Накази Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА про розподіл лікарських засобів серед закладів охорони здоров"я області

  4. Забезпеченість за іншими джерелами фінансування.

 


 

Пілотний проект

щодо впровадження системи електронних закупівель

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора департаменту
охорони здоров'я Кіровоградської
обласної державної адміністрації
від 08 вересня 2015 року № 1269

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок придбання товарів в рамках пілотного проекту
щодо впровадження системи електронних закупівель


 1.Загальні положення

1.1. Це Положення затверджене на підставі Примірного положення про порядок придбання товарів в рамках пілотного проекту щодо впровадження системи електронних закупівель, що розміщене на сайті системи електронних державних закупівель Prozorro та встановлює загальний порядок придбання товарів в рамках Пілотного проекту щодо впровадження системи електронних закупівель (далі – Пілотний проект).
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель, та забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;
електронний реверсивний аукціон – процес пониження ціни пропозицій учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться в три раунди. Під час електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження;
замовник – департамент охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі - Департамент);
користувач системи — Токар Олег Сергійович, провідний спеціаліст юрисконсульт консультативно-методичного відділу Департаменту;
система електронних закупівель (далі - система) – програмний комплекс, розроблений для проведення Пілотного проекту та призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, визначених замовником шляхом проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модулю електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам;
закупівлі - процес здійснення закупівель товарів на електронних майданчиках (торги).
учасник – фізичні та юридичні особи, що є користувачами системи, який подав в електронному вигляді пропозицію для участі в закупівлях, оголошених замовником.
2. Сфера застосування Положення
2.1. Це положення застосовується для закупівлі товарів визначених комітетом з конкурсних торгів Департаменту вартістю від 1000 грн. до рівня вартісних меж встановлених Законами України “Про здійснення державних закупівель” та “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”.
3. Реєстрація в системі електронних закупівель
3.1. Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.
3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.
4. Порядок здійснення закупівель
4.1.Замовник з метою придбання визначених товарів оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.
4.2. В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначається:
- найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
- розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість товару;
- найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора;
- кількість товарів;
- місце поставки товарів;
- строк поставки товарів;
- технічні вимоги до товару та спосіб їх підтвердження;
- вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;
- дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель;
- дата, час початку подання пропозицій;
- дата, час закінчення подання пропозицій;
- дата, час проведення електронного реверсивного аукціону та його умови (крок аукціону може становити 0, 5 - 3% очікуваної вартості товару);
- іншу необхідну інформацію.
Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно публіковується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі якщо технічні вимоги обґрунтовано містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника, замовник може зазначити "або еквівалент".
4.3. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про придбання товару або істотні умови договору.
4.4. Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.
У разі, якщо протягом цього періоду замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь протягом 2 робочих днів з моменту їх розміщення в системі.
У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх в системі.
4.5. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше ніж 2 робочих дні та не більше ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій.
4.6. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позиції учасників. Дана інформація автоматично оприлюднюються системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.
4.7. Замовник в строк, що становить не більше ніж 5 робочих днів з дня закінчення електронного реверсивного аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого товару – технічним вимогам до товару зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель.
У разі відповідності пропозиції учасника вимогам Замовника, які зазначені у оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.
Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.
У разі якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до товару та/або вимогам до кваліфікації учасників, Замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.
У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.
Якщо, після відхилення не залишиться жодних пропозицій закупівля визнається такою, що не відбулась.
Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність товарів технічним вимогам надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель
4.8. Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.
4.9. Договір про придбання товару укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочих днів та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень розділу 5 цього Положення.
4.10. Після укладення договору про придбання товару замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладання.
4.11. У випадку неукладення договору з вини переможця протягом строку, визначеного вище, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому пунктами 4.7-4.10 цього Положення.
5. Роз'яснення щодо результатів закупівель (скарги)
5.1. Оскарження в процесі проведення закупівель відповідно до пункту 2.1. цього Положення відбувається у формі роз'яснення щодо результатів закупівель (скарга). Така скарга подається користувачем системи або учасником в електронній формі через сервіс системи та повинна містити таку інформацію:
найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
номер оголошення про проведення закупівель, які оскаржуються;
підстави подання скарги;
вимоги до замовника та їх обґрунтування (обставини, в яких скаржник вбачає  порушення  закупівлі з посиланням на регламент (положення) або діюче законодавство);
ідентифікаційні дані ( найменування, код ЄДРПОУ  для юридичних осіб-резидентів, ПІБ, місце реєстрації (проживання) фізичних осіб, найменування, рєстраційний номер, країна резиденства - для юридчних осіб-нерезидентів) особи, що подала скаргу.
5.2. У разі отримання замовником роз'яснення (скарги) з вимогою щодо усунення порушення під час проведення закупівель, замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, для врегулювання питань, зазначених у скарзі, інформацію про що оприлюднити, в тому числі прийняти рішення про призупинення закупівель у такій самій формі, як була подана скарга.
5.3. Роз'яснення (скарги) подаються учасником замовнику не пізніше 5 днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, але до дня укладення договору про придбання товару, з дотриманням вимог пункту 5.1 цього Положення. Роз'яснення (скарги) на технічні вимоги до товару та вимоги до кваліфікації учасників можуть подаватися до початку строку, встановленого для подання пропозицій.
5.4. Замовник повинен у строк, що не перевищує 2 робочих днів з дня реєстрації скарги в системі, оприлюднити в системі інформацію про час і місце розгляду скарги.
Для розгляду скарги замовник залучає за згодою з правом дорадчого голосу представників Мінекономрозвитку, ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна”,                ГО “Прозорі закупівлі” та суб’єкта господарювання, що володіє електронним майданчиком.
Замовник має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не є пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.
Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді.
5.5. Замовник зобов’язаний прийняти обґрунтоване рішення за результатами розгляду скарги не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту реєстрації скарги в системі та прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі, про заходи, що повинні вживатися для їх усунення та, у випадку встановлення порушення при визначенні переможця, переглядає таке рішення.
5.6. Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, оприлюднюється в системі не пізніше наступного дня після його прийняття.
5.7. Процес розгляду скарги не зупиняє процес проведення закупівель за виключенням обставин, передбачених пункту 5.2. цього Положення.
5.8. Замовник та переможець не мають право укладати договір в період призупинення закупівлі.