Аналіз діяльності лікувально-профілактичних закладів області

за І півріччя 2017 року

 

  Аналіз даних оперативної інформації за І півріччя 2017 року дає змогу оцінити обсяги та якість надання медичної допомоги населенню області лікувально-профілактичними закладами в поточному році.
  Медичну допомогу населенню області станом на 01 липня 2017 року надавали 119 медичних  закладів, в тому числі: 38 лікарняних закладів, з них  7 міських лікарень, 21 центральна районна лікарня; 12 диспансерів; 32 самостійних амбулаторно-поліклінічних заклади, у тому числі 24 ЦПМСД; 6 стоматологічних поліклінік; 3 санаторії; 3 самостійні станції швидкої медичної допомоги у складі ТМО «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»; 475 ФАП/ФП, з них 456  у складі ЦПМСД і т.д.
  В мережі лікувально-профілактичних закладів області за І півріччя 2017 року відбулися зміни – «Пологовий будинок №2 ім. Святої Анни м. Кіровограда» реорганізовано шляхом приєднання до пологового будинку №1.
 Чисельність штатних посад, затверджених штатним розкладом станом на 1 липня 2017 року в медичних закладах області, становить 24634,25, що менше аналогічного періоду минулого року на 232,5 посади, або на 0,9% (І півріччя 2016 року – 24866,75).
  Залишається вкрай недостатньою забезпеченість медичними кадрами закладів сільської мережі  -  на  кінець  І півріччя 2017 року 15 сільських лікарських амбулаторій  не  мали  жодної  зайнятої  посади  лікаря (крім стоматолога), у 10 сільських лікарських амбулаторіях відсутні фізичні особи лікарів (крім стоматолога); 20 ФАП/ФП  не  мали  жодної  зайнятої посади  середнього  медперсоналу, ще у 27 ФАП/ФП  посади середнього медперсоналу зайняті сумісниками.
  Кількість лікарняних ліжок, розгорнутих в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів області станом на 31.06.2017 року становила 7982, а показник забезпеченості стаціонарними ліжками в розрахунку на 10 тисяч постійного населення  склав  83,2 (в І півріччі 2016 року  86,2 на 10 тисяч постійного населення).
  За І півріччя поточного року скорочено 25 стаціонарних ліжок у  Компаніївській ЦРЛ, у тому числі 3 терапевтичних, 4 неврологічних,3 педіатричних, 4 хірургічних, 4 гінекологічних, по 2 ліжка патології вагітності, інфекційних для дорослих, інфекційних для дітей, 1 пологове ліжко.
  Показник зайнятості стаціонарних ліжок за 6 місяців поточного року становив 168,1 дня, що більше аналогічного періоду минулого року на 1,3% (І півріччя 2016 року – 165,9 дня). У міських закладах (м. м. Кропивницького, Олександрії, Знам’янки та Помічної) зайнятість ліжок становила 169,2 дня, що менше на 0,5% аналогічного періоду минулого року (І півріччя 2016 року – 170,0 днів); по центральних районних лікарнях – 169,4 дня проти 166,2 дня, тобто більше на 1,9%; по обласних лікувально - профілактичних закладах – 166,1 дня проти 163,3 дня, тобто на 1,7% більше (норматив роботи ліжка за півріччя – 170 днів).
  Серед центральних районних лікарень найнижчі показники зайнятості ліжка зареєстровані у Кіровоградській ЦРЛ – 141,5 дня, Бобринецькій ЦРЛ – 144,9  дня, Вільшанській ЦРЛ – 147,0 днів,  Новгородківській ЦРЛ – 157,1 дня, Олександрійській ЦРЛ – 159,3 дня, Світловодській ЦРЛ – 162,5 дня, Онуфріївській ЦРЛ – 165,1 дня.
  Серед обласних лікувально-профілактичних закладів найнижча зайнятість ліжка в обласній туберкульозній лікарні – 114,3 дня, у обласному протитуберкульозному диспансері – 124,9 дня, у дитячій обласній лікарні – 143,6 дня.
  Середня тривалість перебування хворих в стаціонарі за І півріччя 2017 року становила 11,2 дня проти 11,4 дня у аналогічному періоді минулого року.  Середня тривалість перебування по центральних районних лікарнях становить 9,3 проти 9,5 дня у аналогічному періоді минулого року; по міських закладах охорони здоров’я – 9,7 проти 10,1 дня у аналогічному періоді минулого року. В стаціонарах  обласних лікувально-профілактичних закладів середня тривалість перебування хворого у стаціонарі зменшилась з 16,1 до 15,8  дня, або на 1,9%.
  Показник лікарняної летальності за 6 місяців поточного року становив 1,27, що практично на рівні аналогічного періоду минулого року (І півріччя 2016 року – 1,28.
  За І півріччя 2017 року в лікувально-профілактичних закладах області проведено 53387 оперативних втручань проти 52559 за І півріччя 2016 року (включаючи амбулаторні операції), що в розрахунку на 10 тисяч населення становить 556,5 проти 543,7 в аналогічному періоді минулого року, тобто більше на 2,4%. В стаціонарах області проведено 27259 оперативних втручань, з них 56,6% хворих прооперовано в плановому порядку (за І півріччя 2016 року відповідно 27242 і 55,4%).
  Показник хірургічної активності у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів області становить 46,4% проти 45,8% за І півріччя 2016 року, причому у хірургічних стаціонарах закладів охорони здоров’я м. м. Кропивницький та Олександрії показник становить 53,7%, що на рівні аналогічного періоду минулого року, по районах – 39,7% (І півріччя 2016 року – 38,7%), в обласних лікувально-профілактичних закладах – 51,5%  (І півріччя 2016 року – 51,3%).
  У розрізі районів показник хірургічної активності становив від 20,8% у Новоархангельському, 26,5% у Компаніївському, 31,3% у Новоукраїнському до 57,1% у Петрівському районі, 50,4% у Знам’янському, 49,7% у Новгородківському.
  Серед обласних лікувально-профілактичних закладів найвищі показники хірургічної активності в обласній лікарні – 56,2%, в обласному онкологічному диспансері – 54,3%.
  Від загального числа прооперованих хворих 737, або 3,3% прооперовано за методикою «хірургії одного дня» (І півріччя 2016 року – відповідно 882 та 3,8%).
  Серед районів області найвищий показник питомої ваги прооперованих хворих за методикою «хірургії одного дня»  у Знам’янському районі – 12,8%, в Олександрійському районі – 11,3%, у лікувально-профілактичних закладах м. Кропивницький – 8,9%.
  Середня тривалість лікування оперованого хворого по стаціонарах лікувально-профілактичних закладів області становить 10,0 днів (І півріччя 2016 року – 9,6 дня), середня тривалість перебування хворого в стаціонарі до операції – 1,2 дня (І півріччя 2016 року – 1,0 день). Показник післяопераційної летальності в цілому по області становить 0,40 проти 0,48 за аналогічний період минулого року,  або менше на 16,7%.
  Показник післяопераційної летальності при невідкладній хірургічній патології становить 0,55 проти 0,82 за аналогічний період минулого року.
  За 6 місяців 2017 року з приводу невідкладної хірургічної патології доставлено 2396 хворих, проведено 1638 оперативних втручань, померло 9 оперованих  хворих, 7 не оперованих.
  Станом на 1 липня 2017 року в закладах охорони здоров’я області розгорнуто 1695 ліжок денного стаціонару поліклініки проти 1650 у аналогічному періоді минулого року. Показник забезпеченості ліжками денних стаціонарів поліклініки в розрахунку на 10 тисяч постійного населення становить 17,7 (І півріччя 2016 року – 17,1).
  На ліжках денних стаціонарів поліклініки за І півріччя 2017 року проліковано 24842 хворих (І півріччя 2016 року – 23408), що більше на 6,1% аналогічного періоду минулого року. Питома вага переведених на доліковування у денні стаціонари поліклініки з цілодобового стаціонару становить 2,8% проти 3,1% за аналогічний період минулого року. Рівень госпіталізації в денні стаціонари поліклініки за 6 місяців поточного року в розрахунку на 10 тисяч жителів становить 258,9 проти 242,1 за аналогічний період минулого року, тобто на 6,9% більше.
  Середній термін лікування хворих на ліжках денних стаціонарів по області становить 9,2 дня, що менше на 1,1% аналогічного періоду минулого року (І півріччя 2016 року – 9,3 дня). В розрізі лікувально-профілактичних закладів області цей показник змінюється від 6,1 дня в обласному онкологічному диспансері, 6,6 дня в обласному центрі репродуктивного здоров’я, 7,1 дня у Гайворонському та Новоархангельському районах до 11,1 дня у Світловодському районі, 10,3 дня у Долинському районі; 61,1 дня в середньому лікуються хворі в денному стаціонарі обласного протитуберкульозного диспансеру.
  У стаціонарах вдома за 6 місяців поточного року проліковано 32086 хворих проти 31739 за І півріччя 2016 року, тобто на 1,1% більше. Середня тривалість лікування хворого у стаціонарах вдома по області становить 8,7 дня (І півріччя 2016 року – 8,7 дня), в розрізі міст і районів становить від 6,2 дня у Кіровоградському районі, 7,2 дня в Устинівському районі до 11,0 днів у Світловодському районі.
  За І півріччя 2017 року профілактичними оглядами охоплено 82,0% декретованих контингентів дорослого населення проти 77,4% в аналогічному періоді минулого року, що більше на 5,9%. Найнижчі відсотки охоплення профілактичними оглядами дорослого населення у СМСЧ №17 с. Смоліно – 30,5%, у Новоукраїнському районі – 42,1%, у Компаніївському – 50,3%, у Долинському – 53,2% і т.д.
  Відсоток виявлення хворих при проведенні профілактичних оглядів серед дорослого населення області становить 14,5% проти 14,7% за аналогічний період минулого року. В розрізі міст та районів цей показник становить від 5,8% у Олександрійському районі, 8,3% у СМСЧ №17 с. Смоліно, 8,6% у Олександрівському районі до 33,5% у Новгородківському та 23,7% у Новоукраїнському районах.
  Відсоток дітей у віці 0-14 років, які були охоплені профілактичними оглядами у І півріччі 2017 року становить 80,7%, дітей підліткового віку –75,2% від числа підлягаючих контингентів (І півріччя 2016 року відповідно 76,1% та 74,1%).

Діяльність денних стаціонарів поліклінік та стаціонарів вдома при амбулаторно-поліклінічних закладах області за 1 півріччя  2017року

Використання ліжкового фонду за 6 місяців 2017 року

Інформація про хірургічну роботу ЛПЗ Кіровоградскої області ЗА І півріччя 2017 р.

Профілактичні огляди за І півріччя 2017рік

Інформація про термінову хірургію за І півріччя 2017 року

Укомплектованість штатних посад сільських амбулаторій та ФАП за І квартал 2017 р

Інформація про посади працівників в ЛПЗ  Кіровоградської області за І півріччя 2017 року