Аналіз

діяльності лікувально-профілактичних закладів області

за 9 місяців 2015 року

Аналіз даних оперативної інформації за 9 місяців 2015 року дає змогу оцінити обсяги та якість надання медичної допомоги населенню області лікувально-профілактичними закладами в поточному році.

За 9 місяців 2015 року у галузі охорони здоров’я області проводилось реформування медичної допомоги населенню.

Медичну допомогу населенню області на кінець 9 місяців 2015 року надавали 126 медичних закладів, в тому числі 40 лікарняних закладів, з них 8 міських лікарень (у тому числі 3 лікарні Укрзалізниці), 21 центральна районна лікарня; 12 диспансерів; 33 самостійних амбулаторно-поліклінічних заклади, у тому числі 24 ЦПМСД; 6 стоматологічних поліклінік; 3 санаторії; 485 ФАП/ФП, з них 462 у складі ЦПМСД і т.д.

В мережі лікувально-профілактичних закладів області за 9 місяців 2015 року відбулися наступні зміни:

1. Число лікарняних закладів змінилось з 37 до 40 за рахунок передачі у власність територіальних громад міст і районів лікарняних закладів ДП „Одеська залізниця”, а саме: відділкової лікарні станції Знам’янка, вузлової лікарні станції Гайворон, вузлової лікарні станції Помічна. Крім того, на фінансування з місцевих бюджетів передані ДЗ „Спеціалізована медико-санітарна частина №17 Міністерства охорони здоров’я України” та ДЗ „Спеціалізована медико-санітарна частина №19 Міністерства охорони здоров’я України”

2. Загальна чисельність ФАПів/ФП змінилась з 483 до 485 за рахунок закриття Вороб’ївського ФП Добровеличківського району і Тарасовського ФАПу Олександрійського району та передачі 4 фельдшерсько-акушерських пунктів ДП „Одеська залізниця”. Від загального числа ФАПів/ФП 462 функціонують у складі центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Чисельність штатних посад, затверджених штатним розкладом станом на 1 жовтня 2015 року в медичних закладах області становить 25179,25, що менше аналогічного періоду минулого року на 494,75 посад, або на 1,9% ( 9 місяців 2014 року – 25674,0).

Залишається вкрай недостатньою забезпеченість кадрами закладів сільської мережі - на кінець ІІІ кварталу 2015 року 16 сільських лікарських амбулаторій не мали жодної зайнятої посади лікаря, за винятком стоматолога, у
7 сільських лікарських амбулаторіях відсутні фізичні особи лікарів, за винятком стоматолога; 15 ФАПів не мали жодної зайнятої посади середнього медперсоналу, ще у 18 ФАПах посади середнього медперсоналу зайняті сумісниками.

Кількість лікарняних ліжок, розгорнутих в стаціонарах області станом на 01.10.2015 року становила 8567, а показник забезпеченості стаціонарними ліжками в розрахунку на 10 тисяч постійного населення становив 87,9 (аналогічний період минулого року – 85,7). У 2015 році кількість стаціонарних ліжок збільшилась на 240 за рахунок передачі на фінансування з місцевих бюджетів трьох лікарняних закладів ДП „Одеська залізниця”. Одночасно за 9 місяців 2015 року в закладах охорони здоров’я області скорочено 85 стаціонарних ліжок: 25 - у СМСЧ №19 м. Кіровограду, 30 - у СМСЧ №17 смт. Смоліне, 5 - у Олександрійській ЦРЛ, 25 – у вузловій лікарні станції Помічна ДП „Одеська залізниця”.

Показник зайнятості стаціонарних ліжок за 9 місяців поточного року становив 246,9 дня проти 252,4 дня за аналогічний період 2014 року, тобто на 2,2% менше. По стаціонарах обласних лікувально - профілактичних закладів зайнятість ліжок становила 252,6 днів, тобто менше на 2,1% аналогічного періоду минулого року (9 місяців 2014 року – 258 днів), у міських закладах м. м. Кіровограда та Олександрії – 249,0 днів, що менше аналогічного періоду минулого року на 2,1% (9 місяців 2014 року – 254,4 дня); по центральних районних лікарнях – 240,9 дня, що менше на 1,9% аналогічного періоду минулого року (9 місяців 2014 року – 245,5 дня).

Найнижчі показники зайнятості ліжка серед центральних районних лікарень зареєстровані у Бобринецькій ЦРЛ – 208,4 дня, Кіровоградській ЦРЛ – 211,5 дня, у Долинській ЦРЛ – 217,8 дня, у Знам’янській ЦРЛ – 226,9 дня, в Олександрійській ЦРЛ – 230,9 дня, у Компаніївській ЦРЛ – 235,0 днів, Новомиргородській ЦРЛ – 238,9 дня, у Світловодській ЦРЛ – 239,6 дня і т.д.

Серед обласних лікувально – профілактичних закладів найнижча зайнятість ліжка в обласному протитуберкульозному диспансері – 163,0 дні, в обласній туберкульозній лікарні – 185,3 дня, в обласному госпіталі для ветеранів війни – 247,5 дня і т.д.

Середня тривалість перебування хворого на ліжку по області за 9 місяців 2015 року становила 11,3 дня, що менше аналогічного періоду минулого року на 0,9% (9 місяців 2014 року – 11,4 дня). Середня тривалість перебування хворого на ліжку збільшилась по обласних лікувально-профілактичних закладах з 15,6 до 15,8 дня, або на 1,3%; по центральних районних лікарнях зменшилась з 9,5 до 9,4 дня, або на 1,0%; по міських закладах м. м. Кіровограда та Олександрії не змінилась і становить 10,3 дня.

Показник лікарняної летальності за 9 місяців поточного року становить 1,16 проти 1,21 у аналогічному періоді минулого року, тобто менше на 4,1%.

За 9 місяців 2015 року у лікувально-профілактичних закладах області проведено 80819 оперативних втручань (9 місяців 2014 року – 78758), що в розрахунку на 10 тисяч жителів складає 829,6 проти 802,7 за аналогічний період минулого року. З числа хворих, прооперованих в стаціонарах, прооперовано в плановому порядку 55,1% (за 9 місяців 2014 року 54,5%). Показник хірургічної активності у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів області становить 44,1% проти 45,2% за 9 місяців 2014 року, причому у хірургічних стаціонарах м. м. Кіровограда та Олександрії показник становить 48,9% (9 місяців 2014 року - 51,6%), по ЦРЛ – 38,2% (9 місяців 2014 року -39,9%), в обласних лікувально-профілактичних закладах – 50,7% (9 місяців 2014 року - 49,5%).

У розрізі районів показник хірургічної активності коливається від 27,8% в Олександрівському районі, 28,2% у Новоархангельській ЦРЛ, 28,5% у Голованівській ЦРЛ до 54,4% у Вільшанській ЦРЛ, 50,1% у Знам’янській ЦРЛ. Найвищий показник хірургічної активності серед обласних лікувально-профілактичних закладів - в обласному онкологічному диспансері – 58,0% та в обласній лікарні – 56,4%.

Від загального числа прооперованих хворих 1245, або 3,6% прооперовано за методикою „хірургії одного дня” (9 місяців 2014 року відповідно 1395 або 4,0%).

Серед лікувально-профілактичних закладів області найвищий показник питомої ваги прооперованих хворих за методикою „хірургії одного дня” у Знам’янській ЦРЛ – 13,2%, в Олександрійській ЦРЛ – 8,2%.

Середня тривалість лікування оперованого хворого у стаціонарах ЛПЗ області становить 9,4 дня (9 місяців 2014 року – 9,3 дня), середня тривалість перебування хворого в стаціонарі до операції – 1,1 дня (9 місяців 2014 року – 1,1 дня). Показник післяопераційної летальності по області становить 0,45 проти 0,51 у аналогічному періоді минулого року.

Показник післяопераційної летальності при невідкладній хірургічній патології становить 0,45% проти 0,68% за аналогічний період минулого року, тобто менше на 33,8%.

Станом на 1 жовтня 2015 року в закладах охорони здоров’я області розгорнуто 1642 ліжка денного стаціонару поліклініки проти 1925 ліжок на аналогічну дату минулого року. Показник забезпеченості ліжками денних стаціонарів поліклініки в розрахунку на 10 тисяч постійного населення становить 16,8 (9 місяців 2014 року – 19,6). Зменшення показника забезпеченості населення ліжками денних стаціонарів поліклінік відбулось за рахунок згортання ліжок ДСП у закладах охорони здоров’я первинної медико-санітарної допомоги.

На ліжках денних стаціонарів поліклініки за 9 місяців 2015 року проліковано 33568 хворих (9 місяців 2014 року – 50243), що менше аналогічного періоду минулого року на 33,2%. Рівень госпіталізації в денні стаціонари поліклініки за 9 місяців поточного року в розрахунку на 10 тисяч жителів становить 344,6 проти 512,1 за аналогічний період минулого року.

Середній термін лікування хворого на ліжку денного стаціонару поліклініки в цілому по області становить 9,3 дня проти 9,2 дня у аналогічному періоді минулого року. В розрізі районів цей показник змінюється від 7,2 дня у обласному центрі репродукції людини, 7,3 дня у Новоархангельському районі до 12,1 дня у Новомиргородському районі та 10,7 дня у Петровському. У денному стаціонарі поліклініки обласного протитуберкульозного диспансеру хворі лікуються в середньому 103,5 дня.

У стаціонарах вдома за 9 місяців поточного року проліковано 42839 хворих (9 місяців 2014 року – 42117), що більше на 1,7% від аналогічного періоду минулого року. Середня тривалість лікування хворого у стаціонарах вдома по області становить 9,0 днів, що на рівні аналогічного періоду минулого року. В розрізі міст і районів показник змінюється від 7,3 дня у Новгородківському районі до 11,6 дня у Світловодському.

За 9 місяців 2015 року профілактичними оглядами охоплено 90,6% декретованих контингентів дорослого населення, що менше аналогічного періоду минулого року на 3,4% (9 місяців 2014 року – 93,8%). Найнижчий відсоток охоплення профілактичними оглядами дорослого населення в Ульяновському районі – 43,6%, в Олександрівському районі – 46,8%, у Компаніївському районі – 64,0%; в СМСЧ №17 смт. Смоліно – 65,8%; найвищий – у м. Кіровограді та Світловодському районі – 100,0%, у м.Олександрія – 99,8%. Діти у віці 0-14 років охоплені профілактичними оглядами на 93,9%, підлітки – на 90,0% ( 9 місяців 2014 року відповідно 95,4% і 88,9%).

Відсоток виявлення хворих при проведенні профілактичних оглядів серед дорослого населення становить по області 14,3% проти 13,5% у аналогічному періоді минулого року. В розрізі міст та районів цей показник змінюється від 33,9% в Новгородківському районі, 25,9% в Новоукраїнському районі до 6,0% у Олександрівському та 7,9% в Олександрійському районі.