Аналіз

діяльності лікувально-профілактичних закладів

області за І півріччя 2015 року

 

Аналіз даних оперативної інформації за І півріччя 2015 року дає змогу оцінити обсяги та якість надання медичної допомоги населенню області лікувально-профілактичними закладами в поточному році.

У І півріччі 2015 року у галузі охорони здоров’я області активно проводилось реформування медичної допомоги населенню.

Медичну допомогу населенню області на кінець І півріччя 2015 року надавали 126 медичних  закладів, в тому числі 40 лікарняних закладів, з них 8 міських лікарень (у тому числі 3 лікарні Укрзалізниці), 21 центральна районна лікарня; 12 диспансерів; 33 самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів, у тому числі 24 ЦПМСД; 6 стоматологічних поліклінік; 3 санаторії; 486 ФАП/ФП, з них 463  у складі ЦПМСД і т.д.

В мережі лікувально-профілактичних закладів області за І півріччя 2015 року відбулися наступні зміни:

1. Число лікарняних закладів змінилось з 37 до 40 за рахунок передачі у власність територіальних громад міст і районів лікарняних закладів ДП „Одеська залізниця”, а саме: відділкової лікарні станції Знам’янка, вузлової лікарні станції Гайворон, вузлової лікарні станції Помічна. Крім того, на фінансування з місцевих бюджетів передані ДЗ „Спеціалізована медико-санітарна частина №17 Міністерства охорони здоров’я України” та ДЗ „Спеціалізована медико-санітарна частина №19 Міністерства охорони здоров’я України”

2. Загальна чисельність ФАПів/ФП змінилась з 483 до 486 за рахунок закриття Вороб’ївського ФП Добровеличківського району та передачі 4 фельдшерсько-акушерських пунктів  ДП „Одеська залізниця”, Від загального числа ФАПів/ФП 463 функціонують у складі центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Чисельність штатних посад, затверджених штатним розкладом станом на 1 липня 2015 року в медичних закладах області, становить 25271,25, що більше аналогічного періоду минулого року на 230,75 посад, або на 0,9% (І півріччя 2014 року – 25040,5).

Залишається вкрай недостатньою забезпеченість кадрами закладів сільської мережі  -  на  кінець  І півріччя 2015 року 22 сільські лікарські амбулаторії  не  мали  жодної  зайнятої  посади  лікаря (крім стоматолога), у 8 сільських лікарських амбулаторіях відсутні фізичні особи лікарів (крім стоматолога);   19 ФАП/ФП  не  мали  жодної  зайнятої посади  середнього  медперсоналу, ще у 21 ФАП/ФП  посади середнього медперсоналу зайняті сумісниками.

Кількість лікарняних ліжок, розгорнутих в стаціонарах області станом на 1.07.2015 року, становила  8592, а показник забезпеченості стаціонарними ліжками в розрахунку на 10 тисяч постійного населення становив 88,2 (І півріччя 2014 року -  85,8). Кількість стаціонарних  ліжок збільшилась на 240 за рахунок передачі на фінансування з місцевих бюджетів трьох лікарняних закладів ДП „Одеська залізниця”. Одночасно за І півріччя 2015 року в закладах охорони здоров’я області скорочено 60 стаціонарних ліжок: 25 - у СМСЧ №19 м. Кіровограду, 30 - у СМСЧ №17 смт. Смоліне, 5 - у Олександрійській ЦРЛ.

Показник зайнятості стаціонарних ліжок за 6 місяців поточного року становив 167,3 дня, що менше аналогічного періоду минулого року
на 1,4% (І півріччя 2014 року - 169,7 дня). У міських закладах м. м. Кіровограда та Олександрії зайнятість ліжок становила 167,4 дня, що менше на 2,8% аналогічного періоду минулого року (І півріччя 2014 року – 172,2 дня); по центральних районних лікарнях – 164,9 дня проти 166,5 дня, тобто менше на 1,0%; по обласних лікувально - профілактичних закладах – 169,9 проти 171,7 дня, тобто на 1,0% менше (норматив роботи ліжка за півріччя – 170 днів).

Серед центральних районних лікарень найнижчі показники зайнятості ліжка зареєстровані у Бобринецькій ЦРЛ – 146,3 дня, Кіровоградській ЦРЛ – 150,4 дня, Знам’янській ЦРЛ – 153,5 дня, Долинській ЦРЛ – 154,4 дня,  Олександрійській ЦРЛ – 157,7 дня, Компаніївській ЦРЛ – 161,1 дня,  Світловодській ЦРЛ – 162,5 дня, Вільшанській ЦРЛ – 163,6 дня,  Новомиргородській ЦРЛ – 164,2 дня, Гайворонській ЦРЛ – 167,2 дня,   Ульяновській ЦРЛ – 168,3 дня і т.д.

Серед обласних лікувально – профілактичних закладів найнижча зайнятість ліжка у обласному протитуберкульозному диспансері – 99,1  дня, в обласній туберкульозній лікарні – 129,3 дня, в обласному наркологічному диспансері – 164,6 дня,  у дитячій обласній лікарні – 167,8 дня.

Середня тривалість перебування хворих в стаціонарі за І півріччя 2015 року становила 11,4 проти 11,5 дня в аналогічному періоді минулого року.  Середня тривалість перебування по центральних районних лікарнях становить 9,5 дня проти 9,7 дня в аналогічному періоді минулого року; по міських закладах охорони здоров’я м. Кіровограду та Олександрії – 10,3 дня проти 10,5 дня в аналогічному періоді минулого року. По стаціонарах  обласних лікувально-профілактичних закладів середня тривалість перебування хворого у стаціонарі зросла з 15,8 до 16,0 днів або на 1,3%. 

Показник лікарняної летальності за 6 місяців поточного року становив
1,18  проти 1,24  у  аналогічному періоді минулого року, тобто зменшився на 4,8%.

За І півріччя 2015 року в лікувально-профілактичних закладах області проведено 53282 оперативних втручання проти 52500 оперативних втручань за І півріччя 2014 року (включаючи амбулаторні операції), що в розрахунку на 10 тисяч населення становить 547,0 проти 535,1 в аналогічному періоді минулого року, тобто більше на 2,2%. В стаціонарах області проведено 23140 оперативних втручання, з них 56,1% хворих прооперовано в плановому порядку (за І півріччя 2014 року відповідно 27648 і 55,9%).Показник хірургічної активності у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів області становить 44,6% проти 45,6% за І півріччя 2014 року, причому у хірургічних стаціонарах закладів охорони здоров’я м. м. Кіровограду та Олександрії показник становить 51,1% (І півріччя 2014 року – 51,8%), по районах – 38,2% (І півріччя 2014 року – 39,1%), в обласних лікувально-профілактичних закладах – 50,6%  (І півріччя 2014 року – 50,9%).

У розрізі районів показник хірургічної активності становив від  26,9% у Новоархангельському районі, 27,1% в Олександрівському районі до 56,0% - у Вільшанському районі та 53,4% - у Петрівському районі. Серед обласних лікувально-профілактичних закладів найвищі показники хірургічної активності в обласному онкологічному диспансері – 60,2%, в обласній лікарні – 56,1%.

Від загального числа прооперованих хворих 870 або 3,8% прооперовано за методикою „хірургії одного дня” (І півріччя 2014 року – відповідно 913 та 3,9%).

Серед районів області найвищий показник питомої ваги прооперованих хворих за методикою „хірургії одного дня” в Олександрійському районі – 11,7%, у Знам’янському районі – 12,8%, у лікувально-профілактичних закладах м. Кіровограда – 10,5%.

Середня тривалість лікування оперованого хворого по стаціонарах лікувально-профілактичних закладів області становить 9,4 дня (І півріччя 2014 року – 9,3 дня), середня тривалість перебування хворого в стаціонарі до операції – 1,1 дня (І півріччя 2014 року – 1,2  дня). Показник післяопераційної летальності в цілому по області становить 0,45 проти 0,53 за аналогічний період минулого року або менше на 15,1%.

Показник післяопераційної летальності при невідкладній хірургічній патології становить 0,42 проти 0,81  за аналогічний період минулого року. За 6 місяців 2015 року з приводу невідкладної хірургічної патології проведено 1661 оперативне втручання, померло 7 оперованих  хворих.

Станом на 1 липня 2015 року в закладах охорони здоров’я  області розгорнуто 1642 ліжка денного стаціонару поліклініки проти 2343 у аналогічному періоді минулого року. Показник забезпеченості ліжками денних стаціонарів поліклініки в розрахунку на 10 тисяч постійного населення становить 16,9 (І півріччя 2014 року – 23,9). Зменшення показника забезпеченості населення ліжками денних стаціонарів відбулось за рахунок згортання ліжок ДСП у закладах охорони здоров’я первинної медико-санітарної допомоги. 

На ліжках денних стаціонарів поліклініки за І півріччя 2015 року проліковано  23418 хворих  (І півріччя 2014 року – 35292), що менше аналогічного періоду минулого року на 33,6%. Питома вага переведених на доліковування у денні стаціонари поліклініки з цілодобового стаціонару становить 4,2% проти 2,9% за аналогічний період минулого року. Рівень госпіталізації в денні стаціонари поліклініки за 6 місяців  поточного року  в розрахунку на 10 тисяч жителів становить 240,4 проти 359,7 за аналогічний період минулого року, тобто на 33,2% менше.

Середній термін лікування хворих на ліжках денних стаціонарів по області становить 9,5 дня, що більше на 3,3% аналогічного періоду минулого року (І півріччя 2014 року – 9,2 дня). В розрізі лікувально-профілактичних закладів області цей показник становить від 6,7 дня у Новоархангельському районі, 7,0 днів в обласному центрі репродуктивного здоров’я, 7,2 дня - у Гайворонському та Устинівському районах до 12,4 дня у Новомиргородському районі, 11,0 днів - у Петровському районі, 10,3 - дня у Світловодському районі, 10,0 днів - у Вільшанському районі; 112,5 дня в середньому лікуються хворі в денному стаціонарі обласного протитуберкульозного диспансеру.

У стаціонарах вдома за 6 місяців поточного року проліковано 31186  хворих проти 29993 за І півріччя 2014 року, тобто на 4,0% більше. Середня тривалість лікування хворого у стаціонарах вдома по області становить 8,7 дня (І півріччя 2014 року – 8,9 дня), в розрізі міст і районів становить від 6,7 дня в Устинівському районі, 6,9 дня у Кіровоградському районі до 12,5 дня у Світловодському районі та 9,6 дня у Новоукраїнському районі.

За І півріччя 2015 року профілактичними оглядами охоплено 73,8% декретованих контингентів дорослого населення проти 73,4% в аналогічному періоді минулого року, що більше на 0,5%. Найнижчі відсотки охоплення профілактичними оглядами дорослого населення в Ульяновському районі – 42,9%, Олександрівському районі – 44,4%,  Маловисківському районі – 45,4% і т.д.

Відсоток виявлення хворих при проведенні профілактичних оглядів серед дорослого населення області становить 13,7% проти 14,2% за аналогічний період минулого року. В розрізі міст та районів цей показник становить від 7,6% в Олександрівському районі, 10,0% - у Вільшанському та Олександрійському районах до 29,8% - в Новгородківському та 23,5% - у Новоукраїнському районах.

Відсоток дітей у віці 0-14 років, які були охоплені профілактичними оглядами у І півріччі 2015 року становить 77,0%, дітей підліткового віку –73,8%  від числа підлягаючих контингентів (І півріччя 2014 року відповідно 76,6% та 68,9%).