Аналіз діяльності лікувально-профілактичних закладів області

за І квартал 2015 року

Обсяги та якість надання медичної допомоги лікувально-профілактичними закладами населенню області в поточному році дає змогу оцінити аналіз даних оперативної інформації за І квартал 2015 року.

 Медичну допомогу населенню області станом на 01 квітня 2015 року надавали 122 медичних заклади, в тому числі 37 лікарняних закладів, з них  5 міських лікарень, 21 центральна районна лікарня; 12 диспансерів; 33 самостійних амбулаторно-поліклінічних заклади, у тому числі 24 ЦПМСД; 6 стоматологічних поліклінік; 3 санаторії; 3 самостійні станції швидкої медичної допомоги; 483 ФАП/ФП, з них 464 у складі ЦПМСД і т.д.

 В мережі лікувально-профілактичних закладів області за І квартал 2015 рік змін не відбулося.

 Чисельність штатних посад, затверджених штатним розкладом станом на 1 квітня 2015 року в медичних закладах області становить 24743,5, що менше аналогічного періоду минулого року на 256,5 посад, або на 1,03% (І квартал 2014 року – 25000,0).

 Залишається вкрай недостатньою забезпеченість кадрами закладів сільської мережі - на кінець І кварталу 2015 року 21 сільська лікарська амбулаторія не мала жодної зайнятої посади лікаря за винятком стоматолога, 18 ФАПів не мали жодної зайнятої посади середнього медперсоналу.

 Кількість лікарняних ліжок, розгорнутих в стаціонарах області станом на 1.04.2015 року становила 8412, а показник забезпеченості стаціонарними ліжками в розрахунку на 10 тисяч постійного населення склав 86,3 (в І кварталі 2014 року на 10 тисяч всього постійного 85,6).

 Показник зайнятості стаціонарних ліжок за 3 місяці поточного року становив 85,3 дня, що менше на 1,8% аналогічного періоду минулого року (І квартал 2014 року 86,9 дня).У міських закладах м.м.Кіровограда та Олександрії зайнятість ліжок становила 83,7 дня, що менше на 3,7% аналогічного періоду минулого року (І квартал 2014 року – 86,9 дня); по центральних районних лікарнях – 85,3 дня, тобто менше на 1,5% (І квартал 2014 року – 86,6 дня); по обласних лікувально - профілактичних закладах – 86,0 днів, що менше аналогічного періоду минулого року на 0,8% (І квартал 2014 року – 86,7 дня) (норматив роботи ліжка за І квартал – 85 днів).

 Серед центральних районних лікарень найнижчі показники зайнятості ліжка зареєстровані у Новгородківській ЦРЛ – 77,8 дня, у Бобринецькій ЦРЛ – 78,5 дня, в Олександрійській ЦРЛ – 78,5 дня, у Знам’янській ЦРЛ – 78,7 дня, у Долинській ЦРЛ - 82,1 дня, у Кіровоградській ЦРЛ – 80,1 дня, у Петрівській ЦРЛ – 84,1 дня.

 Серед обласних лікувально – профілактичних закладів найнижча зайнятість ліжка у обласному протитуберкульозному диспансері – 52,8 дня, у обласній туберкульозній лікарні – 69,4 дня, у обласній дитячій лікарні – 84,5 дня.

 Середня тривалість перебування хворих в стаціонарі за І квартал 2015 року становила 11,5 дня, що на рівні аналогічного періоду минулого року. Зменшення середніх термінів перебування у стаціонарі відбулось по центральних районних лікарнях з 9,7 до 9,6 дня, або на 1,0%, по міських закладах м. м. Кіровограду та Олександрії з 10,4 дня до 10,3 дня, або на 1,0%. По обласних лікувально-профілактичних закладах середня тривалість перебування хворих в стаціонарі збільшилась з 15,8 до 16,1 дня, або на 1,9%.

 Показник лікарняної летальності за 3 місяці поточного року становив 1,21 проти 1,34 в аналогічному періоді минулого року, тобто на 9,7% менше.

 За І квартал 2015 року у стаціонарах області проведено 13346 оперативних втручань, з них 56,0% хворих прооперовано в плановому порядку (за І квартал 2014 року відповідно 13939 і 54,2%).Показник кількості оперативних втручань у розрахунку на 10 тисяч населення, включаючи амбулаторні (без абортів та вакуум-аспірацій) за І квартал 2015 року становить 259,8 проти 259,6 у аналогічному періоді минулого року.Показник хірургічної активності у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів області становить 44,4% проти 45,4% за І квартал 2014 року, причому у хірургічних стаціонарах м. м. Кіровограду та Олександрії показник становить 51,7% проти 53,4%, по ЦРЛ – 37,4% проти 39,1%, в обласних лікувально-профілактичних закладах – 50,2%, як і в аналогічному періоді минулого року. У розрізі районів показник хірургічної активності коливається від 21,5% у Голованівській ЦРЛ, 23,7% в Ульяновській ЦРЛ, 26,0% в Олександрійській ЦРЛ, 27,1% у Компаніївській ЦРЛ, 27,3% у Новоархангельській ЦРЛ до 60,3% у Знам’янській ЦРЛ, 45,5% у Вільшанській ЦРЛ, 48,9% в Устинівській ЦРЛ.Серед обласних лікувально-профілактичних закладів найвищі показники хірургічної активності в обласному онкологічному диспансері – 58,4%, в обласній лікарні – 56,6%.

 Від загального числа прооперованих хворих454, або4,0% прооперовано за методикою „хірургії одного дня” (І квартал 2014 року – відповідно 457 та 3,9%).

 Серед районів області найвищий показник питомої ваги прооперованих хворих за методикою „хірургії одного дня” у Знам’янському районі – 13,9%, у Олександрійському районі – 13,1%, у Добровеличківському районі – 11,4%.

 Середня тривалість лікування оперованого хворого у стаціонарах ЛПЗ області становить 9,5 дня (І квартал 2014 року – 9,3 дня), середня тривалість перебування хворого в стаціонарі до операції – 1,2дня (І квартал 2014 року – 1,2 дня). Показник післяопераційної летальності в цілому по області становить 0,36, що менше показника за аналогічний період минулого року на 35,7% (І квартал 2014 року – 0,56).

 Показник післяопераційної летальності при невідкладній хірургічній патології становить 0,12 проти 0,59 в аналогічному періоді минулого року.

 Станом на 1 квітня 2015 року в закладах охорони здоров’я області розгорнуто 1608 ліжок денного стаціонару поліклініки (І квартал 2014 року 2359 відповідно) Показник забезпеченості ліжками денних стаціонарів поліклініки в розрахунку на 10 тисяч постійного населення менше аналогічного періоду минулого року на 31,2% і становить 16,5 (І квартал 2014 року – 24,0). Зменшення забезпеченості населення ліжками денних стаціонарів відбулось за рахунок згортання ліжок ДСП у закладах охорони здоров’я первинної медико-санітарної допомоги.

 На ліжках денних стаціонарів за І квартал 2015 року проліковано 13029 хворих (І квартал 2014 року – 18809), що менше аналогічного періоду минулого року на 30,7%. Рівень госпіталізації в денні стаціонари поліклініки за І квартал поточного року в розрахунку на 10 тисяч жителів становить 133,7 проти 190,2 в аналогічному періоді минулого року, тобто на 29,7% менше.

 Середні строки лікування хворих на ліжках денних стаціонарів в цілому по області складають 9,3 дня, що більше аналогічного періоду минулого року на 4,5% (І квартал 2014 року – 8,9). В розрізі районів цей показник коливається від 5,4 дня у Новоархангельському районі, 6,7 дня у Гайворонському районі, 7,0 днів у Добровеличківському районі до 12,9 дня у Новомиргородському, 11,0 днів у Петровському районі.

 За 3 місяці 2015 року в стаціонарах вдома проліковано 16241 хворий, що більше аналогічного періоду минулого року на 6,2% (І квартал 2014 року – 15456). Середня тривалість лікування хворого у стаціонарах вдома по області становить 8,7 дня (І квартал 2014 року – 8,9 дня), в розрізі міст і районів коливається від 6,6 дня у Компаніївському районі, 6,8 дня у Долинському районі до 11,8 дня в Світловодському районі та 9,5 дня у лікувально-профілактичних закладах м.Кіровограда.

 За І квартал 2015 року профілактичними оглядами охоплено 49,7% декретованих контингентів дорослого населення, що більше аналогічного періоду минулого року на 9,2% (І квартал 2014 року – 45,5%). Найнижчі відсотки охоплення профілактичними оглядами дорослого населення зареєстровані у СМСЧ №17 – 8,0%, у Компаніївському районі – 22,2%, в Олександрівському районі – 24,0%, у Долинському районі – 25,0%, у Новоархангельському районі – 25,4%.

 Відсоток виявлення хворих при проведенні профілактичних оглядів серед дорослого населення становить по області 14,0% проти 14,1% у аналогічному періоді минулого року. В розрізі міст та районів цей показник змінюється від 7,3% у Компаніївському районі, 9,1% у Олександрійському районі, 9,3% у Олександрівському районі, 10,6% у Світловодському районі до 28,2% у Новгородківському районі та 23,2% у Новоукраїнському районі.

 Дитяче населення в віці 0-14 років охоплено профілактичними оглядами на 44,4%, діти підліткового віку – на 44,6% від числа підлягаючих контингентів (І квартал 2014 року відповідно 42,9% та 42,3%).