Ресурси охорони здоров’я у 2014 році

 

        Медичну допомогу населенню області станом на 01 січня 2015 року надавали 122 медичних заклади, в тому числі 37 лікарняних закладів, з них : 5 міських лікарень, 21 центральна районна лікарня; 12 диспансерів; 33 самостійних амбулаторно-поліклінічних заклади, у тому числі 24 ЦПМСД; 6 стоматологічних поліклінік; 3 санаторії; 3 самостійні станції швидкої медичної допомоги; 483 ФАП/ФП, з них 464 у складі ЦПМСД і т.д.

В мережі лікувально-профілактичних закладів області 2014 рік відбулися наступні зміни:

 1. Число лікарняних закладів змінилось з 40 до 37 за рахунок реорганізації Завалівської міської лікарні і Хащуватської дільничної лікарні Гайворонського району та Побузької міської лікарні Голованівського району у амбулаторні підрозділи центрів первинної медико-санітарної допомоги.

2. Число самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів зменшилось з 46 до 33 за рахунок наступних змін у складі лікарських амбулаторій: кількість міських та селищних лікарських амбулаторій скоротилась з 6 до 2 за рахунок об’єднання 4 самостійних амбулаторій у склад ЦПМСД (2 АЗПСМ м. Олександрії, Молодіжненської Долинського району та Сальківської Гайворонського району); 12 з 15 сільських лікарських амбулаторій, що функціонували на кінець 2013 року, об’єднані у ЦПМСД. Крім того, у 2014 році розпочали функціонувати ще 3 районні центри первинної медико-санітарної допомоги.

 3. Число диспансерів скоротилось з 13 до 12 закладів за рахунок приєднання міського протитуберкульозного диспансеру м. Кіровограда до обласного протитуберкульозного диспансеру.

4. Загальна чисельність ФАПів/ФП змінилась з 481 до 483 за рахунок реорганізації у ФП Вікненської СЛА Гайворонського району та створення Калантаївського ФП у Світловодському районі, з них 464 функціонують у складі центрів первинної медико-санітарної допомоги.

 Кількість лікарняних ліжок, розгорнутих в стаціонарах області станом на 01.01.2015 року становила 8412, а показник забезпеченості стаціонарними ліжками в розрахунку на 10 тисяч постійного населення становив 86,3 проти 86,0 за минулий рік.

Забезпеченість фізичними особами лікарів (без зубних лікарів та лікарів санепідслужби) у 2014 році становила 32,5 на 10 тисяч населення проти 32,4 у 2013 році, тобто на 0,3% більше.Залишається вкрай недостатньою забезпеченість сільських лікарських дільниць лікарськими кадрами - на кінець 2014 року 17 сільських лікарських амбулаторій не мали жодної зайнятої посади лікаря за винятком стоматолога.

 Показник укомплектованості штатних посад лікарів зайнятими посадами становить 86,7% проти 86,5% у 2013 році, фізичними особами – 67,8% проти 67,5% у 2013 році (за даними форми 47-здоров).

Забезпеченість середнім медичним персоналом (без санепідустанов) у 2014 році становила 95,2 на 10 тисяч населення проти 94,7 у 2013 році.Відсоток атестованих середніх медичних працівників становить 71,8 проти 69,5 у 2013 році (Україна за 2013 рік – 67,6%).

 

Основні показники захворюваності та поширеності захворювань

Показник поширеності захворювань серед всього населення у 2014 році становив 176513,7 на 100 тисяч населення проти 176043,8 у минулому році, тобто зріс на 0,3%.

В структурі поширеності захворювань серед всього населення на першому місці знаходяться: хвороби системи кровообігу, на які приходиться 35% від всіх захворювань, на другому – хвороби органів дихання – 18,3%, на третьому – хвороби органів травлення – 9,2%, далі: хвороби ока та придаткового апарату та хвороби кістково-м’язової системи – 5,3%, хвороби сечостатевої системи – 4,4%, хвороби ендокринної системи – 3,9%, травми, отруєння та інші нещасні випадки – 3,1%, розлади психіки і поведінки – 2,7%, хвороби шкіри та підшкірної клітковини 2,4%, інфекційні та паразитарні хвороби – 2,2%, новоутворення – 2,3%, хвороби нервової системи – 2,1%, хвороби вуха та соскоподібного відростка – 1,5%, всі інші захворювання – 2,3%.

Показник захворюваності з діагнозом встановленим вперше в житті серед всього населення зріс у показнику на 100 тисяч всього населення з 60144,9 у 2013 році до 60377,2 у 2014 році, або лише на 0,4%.