• Друк

Аналіз діяльності лікувально-профілактичних закладів області

за І півріччя 2014 року   Аналіз даних оперативної інформації за І півріччя 2014 року дає змогу оцінити обсяги та якість надання медичної допомоги населенню області лікувально-профілактичними закладами в поточному році.
  У І півріччі 2014 року у галузі охорони здоров’я області активно проводилось реформування медичної допомоги населенню.
Медичну допомогу населенню області на кінець І півріччя 2014 року надавали 123 медичних  заклади, в тому числі 37 лікарняних закладів, з них 5 міських лікарень, 21 центральна районна лікарня; 13 диспансерів; 33 самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів, у тому числі 24 ЦПМСД; 6 стоматологічних поліклінік; 3 санаторії; 3 самостійні станції швидкої медичної допомоги; 483 ФАП/ФП, у тому числі 464  у складі ЦПМСД і т.д.
  В мережі лікувально-профілактичних закладів області за І півріччя 2014 року відбулися наступні зміни:
  1. Число лікарняних закладів змінилось з 40 до 37 за рахунок реорганізації Завалівської міської лікарні і Хащуватської дільничної лікарні Гайворонського району та Побузької міської лікарні Голованівського району у амбулаторні підрозділи центрів первинної медико-санітарної допомоги.
  2. Число самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів зменшилось з 46 до 33 за рахунок наступних змін у складі лікарських амбулаторій: кількість міських та селищних лікарських амбулаторій скоротилась з 6 до 2 за рахунок об’єднання 4 самостійних амбулаторій у склад ЦПМСД ( 2 АЗПСМ м. Олександрії, Молодіжненської Долинського району та Сальківської Гайворонського району); 12 з 15 сільських лікарських амбулаторій, що функціонували на кінець 2013 року об’єднані у ЦПМСД. Крім того, у І півріччі 2014 року розпочали функціонувати ще 3 районні центри первинної медико-санітарної допомоги.
  3. Загальна чисельність ФАПів/ФП змінилась з 481 до 483 за рахунок реорганізації у ФП Вікненської СЛА Гайворонського району та створення Калантаївського ФП у Світловодському районі, з них 464 функціонують у складі центрів первинної медико-санітарної допомоги.
Чисельність штатних посад, затверджених штатним розкладом станом на 1 липня 2014 року в медичних закладах області, становить 25021,5, що більше аналогічного періоду минулого року на 1207,25 посад, або на 5,1% (І півріччя 2013 року – 23814,25).
Залишається вкрай недостатньою забезпеченість кадрами закладів сільської мережі  -  на  кінець  І півріччя 2014 року 22 сільських лікарських амбулаторій  не  мали  жодної  зайнятої  посади  лікаря (крім стоматолога), у 10 сільських лікарських амбулаторіях відсутні фізичні особи лікарів (крім стоматолога);   12 ФАП/ФП  не  мали  жодної  зайнятої посади  середнього  медперсоналу, ще у 23 ФАП/ФП  посади середнього медперсоналу зайняті сумісниками.
Кількість лікарняних ліжок, розгорнутих в стаціонарах області станом на 1.07.2013 року становила  8415, а показник забезпеченості стаціонарними ліжками в розрахунку на 10 тисяч постійного населення становив 85,77 (І півріччя 2013 року -  85,9).
   За І півріччя 2014 року в закладах охорони здоров’я області скорочено 45 стаціонарних ліжок: 4 у Вільшанській ЦРЛ, 22 у Гайворонському районі, 10 у Голованівській ЦРЛ, 3 у Новгородківській ЦРЛ, 4 в Ульяновській ЦРЛ, 2 в Олександрівській ЦРЛ, у СМСЧ №19 м.Кіровоград додатково розгорнуто 20 неврологічних ліжок.
  Показник зайнятості стаціонарних ліжок за 6 місяців поточного року становив 169,7 дня, що менше аналогічного періоду минулого року на 1,4% (І півріччя 2013 року - 172,1 дня). У міських закладах м. м. Кіровограда та Олександрії зайнятість ліжок становила 171,1 дня, що більше на 0,3% аналогічного періоду минулого року (І півріччя 2013 року – 170,6 дня); по центральних районних лікарнях – 166,5 проти 168,6 дня, тобто менше на 1,2%; по обласних лікувально - профілактичних закладах – 171,7 проти 176,6 дня, тобто на 2,8% менше (норматив роботи ліжка за півріччя – 170 днів).
  Серед центральних районних лікарень найнижчі показники зайнятості ліжка зареєстровані у Кіровоградській ЦРЛ – 140,2 дня, в Олександрійській ЦРЛ – 157,5 дня, у Вільшанській ЦРЛ – 159,9 дня, у Світловодській ЦРЛ – 160,1 дня, у Знам’янській ЦРЛ – 161,2 дня, у Долинській ЦРЛ – 164,0 дні,  у Голованівській ЦРЛ – 164,9 дня, в Ульяновській ЦРЛ – 165,1 дня і т.д.
  Серед обласних лікувально – профілактичних закладів найнижча зайнятість ліжка у обласному протитуберкульозному диспансері – 125,6  дня, в обласній туберкульозній лікарні – 144,5 дня,  у дитячій обласній лікарні – 169,4  дня.
  Середня тривалість перебування хворих в стаціонарі за І півріччя 2014 року становила 11,5 проти 11,6 дня у аналогічному періоді минулого року.  Середня тривалість перебування на рівні аналогічного періоду минулого року по центральних районних лікарнях – 9,7 дня; по міських закладах м. м. Кіровограду та Олександрії - 10,4 дня. По стаціонарах  обласних лікувально-профілактичних закладів середня тривалість перебування хворого у стаціонарі зменшилась з 16,1 до 15,8 дня, або на 1,9%.  
  Показник лікарняної летальності за 6 місяців поточного року становив 1,24,  що на рівні аналогічного періоду минулого року.
  За І півріччя 2014 року в лікувально-профілактичних закладах області проведено 52500 оперативних втручань проти  52664 за І півріччя 2013 року (включаючи амбулаторні операції), що в розрахунку на 10 тисяч населення становить 535,1 проти 532,6 в аналогічному періоді минулого року, тобто більше на 0,5%. В стаціонарах області проведено 27648 оперативних втручань, з них 55,9% хворих прооперовано в плановому порядку (за І півріччя 2013 року відповідно 28289 і 55,9%). Показник хірургічної активності у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів області становить 45,6% проти 46,1% за І півріччя 2013 року, причому у хірургічних стаціонарах м. м. Кіровограду та Олександрії показник становить 52,2% (І півріччя 2013 року - 53,9%), по ЦРЛ – 39,7% (І півріччя 2013 року - 41,2%), в обласних лікувально-профілактичних закладах – 50,9%  (І півріччя 2013 року - 48,3%).
  У розрізі районів показник хірургічної активності коливається від 24,3% у Голованівському, 28,9% у Новоархангельському районі до 58,0% у Знам’янському районі та 46,9% у Долинському районі.   Серед обласних лікувально-профілактичних закладів найвищі показники хірургічної активності в обласній лікарні – 58,0%, в обласному онкологічному диспансері – 52,9%. Від загального числа прооперованих хворих 913, або 3,9% прооперовано за методикою „хірургії одного дня” (І півріччя 2013 року – відповідно 790 та 3,3%).
  Серед районів області найвищий показник питомої ваги прооперованих хворих за методикою „хірургії одного дня” в Добровеличківському районі – 9,1%, у Знам’янському районі – 15,0%, у лікувально-профілактичних закладах м.Кіровограда – 11,5%.
  Середня тривалість лікування оперованого хворого у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів по області становить  9,3 дня (І півріччя 2013 року – 9,4 дня), середня тривалість перебування хворого в стаціонарі до операції – 1,2 дня (І півріччя 2013 року – 1,2  дня). Показник післяопераційної летальності в цілому по області становить 0,53 проти 0,40 за аналогічний період минулого року, або більше на 32,5%.
  Показник післяопераційної летальності при невідкладній хірургічній патології становить 0,81  проти 0,62  в аналогічному періоді минулого року, тобто на 30,6% більше.
  Зростають обсяги медичної допомоги населенню в амбулаторно-поліклінічних закладах (підрозділах) області. Станом на 1 липня 2014 року в закладах охорони здоров’я  області розгорнуто 2343 ліжка денного стаціонару поліклініки проти 2300 у аналогічному періоді минулого року. Показник забезпеченості ліжками денних стаціонарів поліклініки в розрахунку на 10 тисяч постійного населення становить 23,9 (І півріччя 2013 року – 23,3).
  На ліжках денних стаціонарів поліклініки за І півріччя 2014 року проліковано 35292 хворих (І півріччя 2013 року – 36001), що менше аналогічного періоду минулого року на 2,0%. Питома вага переведених на доліковування у денні стаціонари поліклініки з цілодобового стаціонару становить 2,9% проти 3,2% у аналогічному періоді минулого року. Рівень госпіталізації в денні стаціонари поліклініки за 6 місяців  поточного року  в розрахунку на 10 тисяч жителів становить 359,7 проти 364,1  в аналогічному періоді минулого року, тобто на 1,2% менше.
Середні терміни лікування хворих на ліжках денних стаціонарів в цілому по області складають 9,2 дня, що більше на 3,4% аналогічного періоду минулого року (І півріччя 2013 року – 8,9 дня). В розрізі лікувально-профілактичних закладів області цей показник коливається від  7,0 днів в Устинівському районі, 7,1 дня у обласному центрі репродуктивного здоров’я, 7,3 дня у Новоархангельському районі до 11,2 дня в СМСЧ №19 м.Кіровограда, 10,3 дня у Світловодському районі, 9,9 дня у Новгородківському районі; 123,2 дня в середньому лікуються хворі в денному стаціонарі обласного протитуберкульозного диспансеру.
  У стаціонарах вдома за 6 місяців поточного року проліковано 29993  хворих проти 31827 за І півріччя 2013 року, тобто на 5,8% менше. Середня тривалість лікування хворого у стаціонарах вдома по області становить 8,9 дня (І півріччя 2013 року – 8,8 дня), в розрізі міст і районів коливається від 6,9 дня у Новоархангельському районі та 7,0 днів у  Долинському до 10,5 дня у Світловодському районі, 9,8 дня у Олександрійському, Новоукраїнському районах та лікувально-профілактичних закладах м. Кіровограда.
  За І півріччя 2014 року профілактичними оглядами охоплено 73,4% декретованих контингентів дорослого населення, що менше на 7,9%  аналогічного періоду минулого року (І півріччя 2013 року – 79,7%). Найнижчі відсотки охоплення профілактичними оглядами дорослого населення у Знам’янському районі – 27,8% та у Долинському районі – 42,8%  і т.д.
  Відсоток виявлення хворих при проведенні профілактичних оглядів серед дорослого населення становить по області 14,2% проти 13,2% в аналогічному періоді минулого року. В розрізі міст та районів цей показник змінюється від 4,2% у СМСЧ№17,  7,1% у Олександрійському районі, 8,4% в Олександрівському районі, 8,8% у Компаніївському районі до 24,9% в Новгородківському та 26,2% у Новоукраїнському районах.
  Дитяче населення в віці 0-14 років охоплено профілактичними оглядами на 76,6%, діти підліткового віку – на 68,9%  від числа підлягаючих контингентів (І півріччя 2013 року відповідно 71,0% та 71,9%).